PRIVACYBESCHERMING

Wij nemen privacy serieus. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt als u ons uw persoonsgegevens verstrekt voor bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een manier die eerlijk is en uw vertrouwen waard.

 

Wij zijn altijd transparant tegenover u over de informatie die wij beheren, wat we ermee doen en met wie u contact moet opnemen als u er vragen over heeft.

 

U kunt de website gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Hieronder ziet u welke gegevens we standaard bijhouden wanneer u zich inschrijft voor een van onze services of contact met ons opneemt via een formulier.

 

Nieuwsbrief: naam en emailadres

 

Wij zijn als beheerder van persoonlijke gegevens verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens.

 

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u. Wij communiceren met u over nieuws wat voor u van belang kan zijn. Dit doen wij door middel van nieuwsbrieven/e-mail.

 

Bewaartermijn

Wij zijn niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zullen wij de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

 

Delen met derden

De orginisatoren van Dodrecht open, Adria Benelux BV, Hobby Benelux Caravans BV en Fendt Caravans Nederland BV, verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij dit door wetgeving noodzakelijk is.

 

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u zich richten tot Hobby Benelux Caravans BV, Pieter Zeemanweg 170, 3316 GZ Dordrecht.